Wspomagaj swoje krowy w czasie upałów z Lidermix Premium Termio

28 czerwiec 2021

Wygraj z upałem z Lidermix Premium Termio!

W Polsce w okresie letnich upałów bydłu towarzyszy pogłębiający się stres cieplny

Dla wszystkich kategorii bydła i ich właścicieli gorące dni oznaczają, w większości przypadków, wyłącznie problemy. Lista problemów jakie się pojawiają jest długa: począwszy od spadku pobrania dawki pokarmowej, spadku produkcji mleka lub przyrostów, poprzez stres oksydacyjny, skutkujący obniżoną odpornością zwierząt, do zwiększonego ryzyka występowania zapaleń organizmu, w tym wymion, podwyższonej somatyki mleka oraz gorszych zdolności reprodukcyjnych.

Pierwszymi, najłatwiejszymi do zaobserwowania symptomami związanymi ze stresem cieplnym są ograniczone pobranie dawki pokarmowej, w tym głównie pasz objętościowych, zaburzenie funkcji żwacza, co skutkuje spadkiem zawartości tłuszczu w mleku oraz spadkiem produkcji mleka lub mięsa.

Od wielu lat w strategii profilaktyki przeciwdziałania stresowi cieplnemu Trouw Nutrition stosuje w produktach Lidermix,sprawdzony doświadczalnie, suplement w postaci żywych kultur drożdży saccharomyces cerevisiae Levucell S.C. 20, który z powodzeniem zwiększa pobranie SM i strawność dawki, podwyższając produkcję mleka i zawartość tłuszczu w mleku. Najnowsze badania naukowe z udziałem drożdży Levucell (producent: Lallemand) udowodniły, że w sytuacji stresu cieplnego najbardziej efektywną, skuteczną dawką jest 20 bilionów CFU podanych dziennie na krowę. Jest to dwukrotniewyższa wymagana dawka od dotychczas rekomendowanych 10 bilionów CFU/szt./dzień. Dawka 20 bilionów CFU poprawia wydajność paszy o 8%, a wydajność mleczną o 2 kg/szt./dzień,jednocześnie podwyższając zawartość tłuszczu w mleku.

Lidermix Premium Termio zawiera dodatkowo Selko Intellibond Z i C, również zwiększające stawność SM dawki i włókna pokarmowego od 2,5 do 5%, podobnie jak Levucell, co zostało udowodnione w wielu badaniach na świecie i wewnętrznych testach w Centrum Doświadczalnym Nutreco.

Negatywnym efektem stresu cieplnego jest także stresoksydacyjny, związany z produkcją dużej ilości wolnych rodników,uszkadzających komórki organizmu, prowadząc w następstwiedo spadków odporności i innych problemów takich jak mastitis,wzrost somatyki mleka, zapalenia błony śluzowej macicy, obumieralność zarodków itp. Udowodniono naukowo, że stosowanie w okresie stresu cieplnego efektywnych antyoksydantów w postaci Selko Optimin SeY (selen organiczny)oraz Selko IntelliBond C i Z (miedzi i cynku) neutralizuje i wymiata z organizmu szkodliwe wolne rodniki, co wpływa na ograniczenie stanów zapalnych organizmu. Wszystkie te suplementy znajdują się w optymalnej ilości w produkcie Lidermix Premium Termio aby maksymalizować jego działanie w czasie upałów. Dodatkowo produkt zawiera specjalnieopracowane dla bydła naturalne antyoksydanty Selko AO-mix o bardzo szerokim spektrum działania na poziomie komórkiorganizmu. W efekcie w tych trudnych momentach stresucieplnego, zastosowanie Selko AO-Mix w produktach Lidermixpozwala wzmocnić witalność i odporność zwierząt, ograniczając spadki produkcyjne i związane z nimi koszty.

Więcej informacji znajduje się w broszurze dostępnej po kliknięciu tutaj.