Preparaty mlekozastępcze dla cieląt w standardzie non-GMO

12 kwiecień 2017

Od 3.04.2017 r. wszystkie preparaty mlekozastępcze produkowane przez Trouw Nutrition Polska mają status non-GMO. Od tego dnia używamy do produkcji na linii mlecznej tylko surowców, które zgodnie z deklaracją producenta, mają status non-GMO i posiadają odpowiedni certyfikat.

Wielu producentów na jednej linii produkuje zarówno preparaty GMO jak i non-GMO, stosując miedzy nimi szarże czyszczące, jednak taka metoda nie wyklucza możliwej kontaminacji i nie daje 100% gwarancji uzyskania produktu non-GMO. Taka sytuacja rodzi wiele zagrożeń, od utraty wiarygodności poprzez zagrożenie konieczności wycofania produktu z rynku aż po konsekwencje prawno-finansowe nakładane na producentów pasz przez mleczarnie w ramach współpracy w standardzie non-GMO.

W wyniku dokonanego wyboru wszystkie preparaty Sprayfo uzyskują status non-GMO.

Sprawdź ofertę Sprayfo