Nasza misja

Trouw Nutrition jest częścią Nutreco, światowego lidera w żywieniu zwierząt i produkcji pasz dla ryb. Jakość, innowacje i polityka zrównoważonego rozwoju są wiodącymi zasadami, osadzonymi w kulturze Nutreco począwszy od badań naukowych i zakupu surowców, a kończąc na produktach i doradztwie dla rolnictwa i akwakultury. Ponad 100 letnie doświadczenie daje Nutreco bogate dziedzictwo wiedzy i doświadczenia w budowaniu swojej przyszłości. Nutreco zatrudnia około 12 000 pracowników w 35 krajach, w 90 krajach sprzedaje swoje produkty. W 2016 r. Nutreco odnotowało roczne przychody w wysokości 5,6 mld EUR.

Nasza wizja

W świecie z ograniczonymi zasobami naturalnymi i powiększającą się populacją, rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości mięso, ryby i krewetki. Będziemy globalnym liderem w dostarczaniu innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań żywieniowych, które będą najlepszym wsparciem wydajności zwierząt, ryb i krewetek.

Nasza misja

Feeding the Future to istota  Nutreco:  wyraża wyzwanie jakim jest podwojenie produkcji żywności przy jednoczesnym ograniczeniu do połowy emisji zanieczyszczeń. Naszą ambicją jest uczestniczenie  w pokryciu rosnącego zapotrzebowania na żywność dla zwiększającej się populacji ludzi w zrównoważony sposób.

Wyzwania

Wyżywienie 9 miliardów ludzi in 2050

Rosnąca światowa populacja, urbanizacja, rosnąca liczba przedstawicieli klasy średniej i zmieniający się sposób odżywiania będą prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na białko, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Oczywiście, stwarza to możliwości dalszego rozwoju przemysłu paszowego. Należy jednak pamiętać o zagadnieniach związanych z polityką zrównoważonego rozwoju. Dotyczą one ograniczonych zasobów, bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, odporności na antybiotyki, zanieczyszczenia, zmian klimatu oraz  utraty bioróżnorodności. Ponadto, musimy radzić sobie z niestabilnymi cenami surowców oraz z niezrównoważonym rozkładem koszt/cena w łańcuchu wartości.

Ograniczenie o połowę negatywnego wpływu na naszą planetę

Mamy tylko jedną planetę. Ale zachowujemy się tak, jakbyśmy żyli na ok. 1,3 planety. Nasza całkowita produkcja zanieczyszczeń przekracza o ok. 30% światowe możliwości regeneracyjne. Jeżeli będziemy dalej tak postępować, będziemy potrzebować ekwiwalentu dwóch planet do połowy lat 2030. Akwakultura i rolnictwo są także częściowo za to odpowiedzialne. Obie te gałęzie przemysłu wiedzą o swojej odpowiedzialności  i są bardzo innowacyjne w dostarczaniu więcej z mniej. Efektywność jest kluczem, ale efektywność bez zrównoważonego rozwoju nie jest opcją. Wzrost ekonomiczny nie może mieć wpływu na środowisko naturalne.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Nutreco stworzyło własną politykę zrównoważonego rozwoju  „Sustainability Vision 2020”, prowadzenia własnych zrównoważonych inicjatyw w następnej dekadzie.

Elementy polityki “ Sustainability Vision 2020” odzwierciedlają nasza zdolność wpływania na łańcuch wartości w trzech zasadniczych obszarach. Surowce, które tworzą podstawę naszych produktów; Produkcja we własnych fabrykach; i nasze Rozwiązania Żywieniowe sprzedawane naszym Klientom. Trzymamy koło zrównoważonego rozwoju obracając nim naszym nieustającym zaangażowaniem w  Feeding the Future.

Sustainability Vision 2020