Małgorzata Zalewska
Koordynator ds. sprzedaży/ Lider Projektu
T
(22) 755 03 01
E
Małgorzata Zalewska
Sylwia Świderek
Specjalista ds. telesprzedaży
T
(22) 755 03 96
E
Sylwia Świderek
Joanna Wiszniewska
Specjalista ds. telesprzedaży
T
(22) 755 03 97
E
Joanna Wiszniewska
Marta Pobozil
Specjalista ds. telesprzedaży
E
Marta Pobozil
Maria Pietrzak
Specjalista ds. telesprzedaży
T
(22) 755 03 99
E
Maria Pietrzak